اصول درخواست همکاری از کودکان


اصول درخواست همکاری از کودکان


یکی از مشکلات معمول والدین بحث کردن درباره این موضوع است که دوست دارند فرزندانشان در امور مختلف به آنها کمک کنند یا کارهایی انجام دهند که برای آنها و برای جامعه مورد قبول باشد.

نیاز والدین رعایت نظم و ادب است و نیاز کودکان شیطنت و بازی کردن . کودکان به نیاز والدین اهمیتی نمی دهند در واقع مشکل اصلی نزاع بین نیازهاست.

والدین خودشان متخصص کودکشان باشند و مراحل زیر را برای اگاهی و بهتر شدن ارتباط با کودک انجام دهند:

در مرحله اول والدین عزیز لیست باید ها و نباید هایی که در طول روز به فرزندتان می گویید تهیه کنید.

در طول روز مشاهده کنید که کودکتان کدام یک از باید ها و نباید ها را انجام می دهد.

و همچنین مشخص کنید که کودکتان کدام یک از باید ها و نباید ها را رعایت نمیکند.

سپس خودتان را جای کودکتان بگذارید و با همان لحنی که از کودک درخواست رعایت باید ها و نباید ها را دارید صحبت کنید. آیا لحن و شیوه درخواست برای ارتباط با کودک صحیح است؟ اگر فردی از شما اینگونه درخواست انجام کاری را داشته باشد عکس العمل شما چیست؟ به نظر شما چگونه باید از کودکان درخواست انجام کاری را داشته باشید تا عکس العمل خوبی از جانب آنها دریافت کنید؟

هنگام ارتباط با کودک و درخواست همکاری از انجام دادن کارهای زیر اجتناب کنید:

  • متهم کردن و سرزنش کودک:

مثال: هیچ معلوم هست چت شده؟ چندبار باید بگم با دستای کثیف غذا نخور؟ تو آخرش بااین لجبازیات منو دق میدی. به نظر شما احساس کودکتان در این لحظه چیست؟

احساس کودک: « دلم میخاد بهت فحش بدم» « ازت عصبانیم »« من احمقم و متوجه خواستها شما نیستم»

« نکنه باعث بشم مامانم مریض بشه و دق کنه»....

  • ناسزا گفتن:

مثال: تو این هوای سرد فقط همین ژاکت نازک رو پوشیدی؟ دیونه شدی؟ این کار فقط از یه احمق برمیاد؟

احساس کودک:

«حق با اونه من احمقم . هیچ کاری بلد نیستم» « دفعه دیگه ژاکت هم نمیپووشم» « اه باز شروع کرد».... 

  • تهدید کردن:

مثال: فقط اگه یبار دیگه دستت به اون مجسمه بخوره کتک میخوری.

احساس کودک: 

« وقتی حواسش بمن نیست به مجسمه دست میزنم» «دلم میخواد گریه کنم» « من میترسم» « میخوام تنها باشم»...

  • دستور دادن : 

مثال: میخوام همین الان اتاقتو مرتب کنی زوود.

احساس کودک:

« سعی کن ببین میتونی درستم کنی؟» « نمی خوام از جام تکون بخورم»...

  • مقایسه کردن:

مثال: یکم از برادرت یاد بگیر . همیشه تکالیفش رو بموقع انجام میده.

احساس کودک: « اون همه رو بیشتر از من دوست داره» « از برادرم متنفرم» « احساس شکست میکنم»...

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید.


مریم زمانی کارشناس مشاوره
/ 0 نظر / 37 بازدید